Nabídka kurzů


Nabízené kurzy jsou pro studenty VŠ, akademické a vědecko-výzkumné pracovníky bezplatné* a zájemci se na ně mohou registrovat přímo prostřednictvím našeho webu.

Nově vypsané termíny našich kurzů:

Březen 2017

EFFECTIVE WRITING: Jak zvýšit šance na úspěšné opublikování výsledků vědy a výzkumu v angličtině: 29. března 2017, Liberec  KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA. Jako alternativu nabízíme zkrácenou verzi semináře 16. května 2016 na Sychrově (doprava Liberec – Sychrov zajištěna).

Presenting at a Conference in English: 30. března 2017, Liberec  KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA.

Research and innovation staff Exchange, 31. března 2017 (10:00 – 12:00), Liberec

Duben 2017

Mobilita v Horizon 2020 – aktuální výzvy a příprava projektů, 11. dubna (10:00 – 13:00), Liberec

Květen 2017

EFFECTIVE WRITING v kostce, 16. května 2017 (13:00 – 16:30) , zámek Sychrov (doprava Liberec – Sychrov a zpět zajištěna)

Analýza dat v MS Excel – práce s daty pro pokročilé, 17. května 2017 (10:00 – 16:00), Liberec

Červenec 2017

Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu, 3. – 4. července 2017, Liberec

Letní škola pro doktorandy, 10. – 14. července 2017, Liberec

 


baner_H_WEB

*realizace kurzů je financována v rámci projektů realizovaných partnery webu sympoziumsychrov.cz. Díky veřejné podpoře je proto možné SPECIFICKÝM cílovým skupinám nabízet vzdělávání zdarma. U jednotlivých kurzů si však organizátoři vyhrazují právo požadovat po účastnících splnění určitých specifických vstupních podmínek (např. vzdělání, zapojení do vědecko-výzkumných projektů, specifické znalosti, plán užití získaných znalostí atp.). V případě nesplnění vstupních podmínek NENÍ MOŽNÉ rgistraci na kurz akceptovat.