Cílová skupina Sympozia 2015


Program Sympozia je již tradičně určen především odborníkům, kteří se prakticky věnují vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků a studentů. V rámci Sympozia mají prostor pro výměnu zkušeností s realizací vlastních projektů a zároveň mohou navázat nové kontakty pro další spolupráci při zajištění vzdělávacích aktivit.

Hlavní cílové skupiny Sympozia tvoří:

  • pracovníci působící v oblasti vzdělávání a projektové podpory na univerzitách, výzkumných ústavech, státní správě a samosprávě (pouze nekomerční sféra);
  • vědečtí a akdemičtí pracovníci;
  • studenti doktorského studia VŠ.