Daniel Sikora


Daniel SikoraAbsolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor sociální práce) a tříletý psychoterapeutický výcvik. Od roku 2004 se intenzivně věnuje oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve firmách. Více než 9 let působí jako lektor, trenér, poradce a kouč v České republice i na Slovensku. Spolupracoval se společnostmi Česká spořitelna, Kofola, Škoda Praha, Allianz pojišťovna, Siemens a mnohými dalšími. Připravil a realizoval téměř 1200 školících dní kurzů měkkých dovedností. Má bohaté zkušenosti s projekty MUNRO, Promote, Te-era, SOVA 21, Profin, KIT TOP, Bisonet a dalšími.

Jeho klíčovými přednostmi jsou bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých, propojení tréninků s praxí, komplexní služba (bez starostí s organizací školení), metodicky propracovaná a interaktivní výuka (spokojení účastníci).

 

Kontaktní informace

Tel: +420/608 810 601

Email: danielsikora@seznam.cz

Web: www.danielsikora.cz

JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT

Lidé jsou placeni nejen za to, že jsou odborníci, ale také za to, že se umí s kolegy dohodnout. Komunikace s druhými je pro nás samozřejmostí. Někdy jí realizujeme automaticky – řídí ji náš vnitřní „autopilot“. Proto si ani neuvědomíme, jestli komunikujeme tím nejefektivnějším způsobem. Na školení „autopilota“ vypneme a zodpovíme si několik důležitých otázek. Kde jsou přednosti a příležitosti mé komunikace? Umím opravdu naslouchat? Jak pracuji s otázkami? Co mohu udělat pro to, abychom se dohodli? Jakou strukturu mají má jednání? Jaký vliv má neverbální komunikace a na co si dát pozor?

ASERTIVITA V PRAXI ANEB JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTNÍ SITUACE

Určitě byl každý z nás někdy v životě manipulován. Někdy nám to došlo hned, někdy dodatečně a někdy vůbec. Budete umět rozpoznávat manipulaci a další styly chování. Nemusíme se hned pohádat, když chceme sdělit nepříjemnou věc. Je také dobré vědět kdy hledat kompromis a kdy naopak trvat na svém. Asertivní „ne“ je pro ty, kteří se nechávají přemluvit a poté toho litují. Těšíte se, až budeme zase kritizováni? Naučíme se, jak jí zvládnout. A každodenní téma – zdolávání námitek.

MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE JE VLÍDNÉ TRVÁNÍ NA UZAVŘENÝCH DOHODÁCH

Vlídně trvat na uzavřených dohodách – to zní jednoduše. Obtížně se to však naplňuje. Komplikace nastávají už na začátku, vinou nepřesně zadaného (pochopeného) zadání. Měli bychom rozlišovat mezi úkolováním a delegováním. Se slovem „kontrola“ máme spojeny spíše nepříjemné asociace. Kontrola ale nemusí nutně být negativním zážitkem. I kritika, kterou dáváme, se dá sdělit tak, aby motivovala. Nevěříte? Neměli bychom zapomínat na pochvalu – aneb mnoho užitku za naši oblíbenou cenu. 😉

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI – UMĚNÍ VYČERPAT TÉMA NIKOLI POSLUCHAČE

Téměř každý někdy prezentuje. Bohužel vidíme při prezentacích mnoho prohřešků. Například dochází k nedodržení vymezeného času prezentace nebo zkracování tématu v závěru. Výklad bývá odborný a nesrozumitelný. Časté je odbíhání od tématu nebo příliš mnoho informací. Prezentace mívají špatnou vizuální podporu. Nedojde ke vzbuzení zájmu posluchačů o prezentované téma, když se to v úvodu povede, následně dochází k upadání pozornosti u posluchačů. Cílem tréninku je, aby si posluchači po vašem vystoupení neříkali: „Byla to ztráta času.“ Stejně, jak jste si to mnohokrát po prezentaci řekli Vy.

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE: 1 + 1 = 3 VYUŽÍVEJTE KOUZLO SYNERGIE!

Zdaleka ne všechny pracovní týmy využívají potenciál, který jim týmová spolupráce nabízí. Dobře sestavený a efektivně vedený tým umožňuje svým členům uplatnit své nejlepší schopnosti, podílet se na rozhodování, generovat nové nápady, společně řešit problémy, ale také nést zodpovědnost.

ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Nemusíme dostat za úkol postavit most, abychom mohli využít principů projektového řízení. Na to, že je dnes téměř každý zapojen v nějakém projektu, se daří důsledně naplnit zásady řízení projektů spíše výjimečně. Některé pracovní činnosti si samy říkají o to, aby byly řízeny jako projekt. Dělejme to ovšem profesionálně.