Doprovodné kurzy 7. května 2014


V roce 2014 proběhnou v termínu 7. května 2014 čtyři doprovodné kurzy, které jsou určeny účastníkům hlavního jednání sympozia. Účast dalším zájemcům bude umožněna pouze v případě, že bude po ukončení registrace volná kapacita.

Přehled doprovodných kurzů:

Jak připravit a realizovat projekt v Horizon 2020  od 9:30 do 15:00
Kurz proběhne pod vedením lektora Vojtěch Noska, který má dlouholeté praktické zkušenosti s přípravou a realizací projektů financovaných z mezinárodních vědecko-výzkumných programů (především Rámcových programů EU pro výzkum a technologický vývoj). Seminář je určen těm zájemcům o účast v programu Horizon 2020, kteří uvažují buď o přípravě projektu nebo partnerství v projektu a chtějí porozumět procesu přípravy projektové žádosti a získat praktické rady, jak uspět v procesu hodnocení a jak následně projekt dobře řídit. Protože obojí lze významně ovlivnit kvalitou projektové žádosti, bude jedním z hlavních témat semináře to, jak kvalitně navrhnout a odůvodnit průběh realizace projektu.

Virtuální profesní sítě jako nástroj networkingu, 9:30 – 15:00
Martin Maruniak se ve svém semináři zaměří na téma virtuálního networkingu, tvorby sítí a strategií, které je možné využít při efektivním rozvoji odborných kontaktů v rámci vědecko-výzkumné práce. Kromě jiného se dozvíte, jaké sítě využívat a jak se ve virtuálním prostředí „chovat“, abyste dosáhli očekávaných cílů.

Kvalita dat v socioekonomickém výzkumu, 9:30 – 13:00
Seminář Jany Hamanové naváže na úspěšný kurz z loňského ročníku sympozia. Tentokrát se zaměříme především na problematiku získávání kvalitních dat relevantních pro výzkumníkem stanovenou oblast výzkumu. Téma bude opět probíráno především s využitím praktických případových studií. Po skončení semináře bude prostor pro individuální konzultace účastníků.

Horizon 2020 – praktický úvod pro začátečníky, 9:30 – 13:00
Radka Pittnerová připravila pro ty, kdo se chtějí zorientovat v programu Horizon 2020, jeho prioritách, pravidlech, typech projektů a dalších specificích spojených s tímto tématem, seminář se základním přehledem o programu z pohledu českého výzkumníka. Téma bude probíráno v kontextu současné situace jak v české, tak evropské vědě a výzkumu.  Důraz bude kladen na pochopení logiky programu a výběr možností zapojení s ohledem na konrétní situaci jednotlivých účastníků. Po ukončení semináře mohou zájemci individuálně konzultovat své záměry spojené s případnou účastí v Horizon 2020.

Doprovodné semináře jsou určeny přednostně účastníkům hlavního programu sympozia. Registrovat se můžete zde.

Zpět na hlavní stránku Sympozium 2014.