Effective writing – detail


Program

V rámci efektivního psaní vědeckých článků se zaměříme na identifikaci aspektů, které mohu jako autor ovlivnit ve snaze zvýšit svou šanci na publikaci svého článku. Dále si ozřejmíme hlavní rozdíly mezi stylem vyjadřování v ČJ/AJ (téma bude doloženo lingvistickým výzkumem), seznámíme se se systémem IMRAD – členění odborného sdělení a ukážeme si weby, které nám mohou být užitečnou podporou při přípravě vědeckého článku.

Zaměříme na rozbor jednotlivých částí textu na konkrétních ukázkách , vysvětlíme si práci s publikem, ´Holandský model´ – What is my ´research question´? (práce na vlastním tématu), etické otázky publikování (plagiátorství vč. plagiátorství sebe sama), parafráze/ citace a neopomeneme téma „jak správně citovat“. Na závěr se podělíme o praktické zkušenosti (včetně zkušeností účastníků).

Zpět