Hlavní program 28. května 2015


10:00 – 10:15       Zahájení

Blok 1 Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

10:15 – 11:15       Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Mgr. Jitka Baťková, ředitelka Odboru přípravy strategie a řízení OP VVV, MŠMT

11:15 – 12:00      Doktorandi 2014 – výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu KREDO,
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., odborný garant projektu Kredo, MŠMT

12:00 – 13:00      přestávka na oběd

Blok 2 Vzdělávání doktorandů

13:00 – 13:45      Vzdělávání doktorandů ve firmě Škoda, a.s.,
Mgr. Petra Špetlíková, Škoda, a.s.

13:45 – 14:30      Aktuální trendy vzdělávání doktorandů v Evropském výzkumném prostoru,
Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.

14:30 – 15:00      přestávka

Blok 3 Přednášky účastníků sympozia

15:00 – 16:15      Program bude upřesněn

16:15 – 16:30     Diskuse účastníků a ukončení akce

 

Společenský program

16:45 – 18:00      Prohlídka zámku s výkladem o dějinách inovací a technického vzdělávání v 18. a 19. století

18:00 – 19:00      Společná večeře a neformální diskuse účastníků sympozia

19:00      Ukončení akce

 

Doprovodný seminář Hodnocení VaV projektů financovaných z veřejných zdrojů byl z technických důvodů přesunut na náhradní termín pátek 5. června 2015 do budovy VÚTS, .a.s., Svárovská 619, Liberec XI (průmyslová zóna Sever).

* Změna programu vyhrazena