Hlavní program 6. května 2014


9:30 – 9:35          Úvod

Blok 1 Rozvoj evropské vědecké komunity

9:35 – 10:30        Lidské zdroje v kontextu programu Horizon 2020,
Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.

10:30 – 11:30      Otevřený přístup k vědeckým informacím v Horizonu 2020,
JUDr. Jana Kratěnová,  Národní kontakt pro právní a finanční otázky v Horizontu 2020, Technologické centrum AV ČR.

11:30 – 12:30      přestávka na oběd

Blok 2 Sektorová mobilita a spolupráce s praxí

12:30 – 13:30      Personální aspekty udržitelného rozvoje významné endogenní společnosti –
Preciosa, a.s.
Mgr. Jana Havlíčková, personální ředitelka Preciosa, a.s.
Dr. Ing. Marko Grzinčič, Ředitel rozvoje Preciosa, a.s.

13:30 – 14:15      Spin-off, efektivní šíření znalostí a inovací
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

14:15 – 14:30      přestávka

Blok 3a Lidské zdroje a akademické prostředí (paralelně probíhají dva odpolední bloky)

14:30 – 15:15      Převzdělanost a výdělky VŠ absolventů,
doc. Ing. Václav Urbánek, CSc., Technická univerzita v Liberci

15:15 – 15:45      Mýtus personální práce v akademickém prostředí
Mgr. Barbora Novotná Březovská , Ph.D,  Vysoká škola Karla Engliše a. s.

15:45 – 16:00     Diskuse účastníků a ukončení odborného programu

Blok 3b Lidské zdroje a akademické prostředí (paralelně probíhají dva odpolední bloky)

14:30 – 15:45      Platformy, sítě a networking v Horizon 2020
Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.

16:30      odjezd autobusu do Liberce (pro účastníky, kteří se nezúčastní večerní společenské akce)

 

 Společenský program

16:30 – 18:00      Prohlídka zámku spojená s výstupem na zámeckou věž a prohlídkou rekonstrukce 2. patra zámku (výstup na věž proběhne pouze v případě příznivých povětrnostních podmínek)

18:00 – 19:30      Společná večeře a neformálnní diskuse účastníků sympozia

19:30      Ukončení akce a odjezd autobusu do Liberce

 

* Změna programu vyhrazena