Hodnocení VaV projektů financovaných z veřejných zdrojů


Změna termínu a místa realizace kurzu!!

Kurz proběhne v pátek 5. června 2015 od 9:30 do 13:00

v učebně VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec (průmyslová zóna Sever, dopravu do zóny zajišťuje autobus č. 27)

 

Program:

Hodnocení projektu je zásadní milník, který často rozhoduje o tom, zda projekt bude financován. Jak na hodnocení projektu a co si z něj vzít pro svou vlastní práci si proto můžete vyzkoušet v rámci praktického semináře.

V úvodu kurzu se seznámíme s obvyklými standardy hodnocení projektů financovaných z veřejných zdrojů. Následně si na konkrétním projektovém záměru vyzkoušíme hodnocení podle skutečných podmínek zadavatele – od proškolení hodnotitelů, přes praktické hodnocení až po závěrečný konsenzus. Zkušenost hodnotitele vám může pomoci posílit kompetence nezbytné při přípravě vašich vlastních projektových záměrů.

Seminář je určen především účastníkům hlavního programu Sympozia 2015. Další přihlášky budou přijaty pouze v případě volných kapacit v kurzu.

Na seminář se můžete registrovat zde do 2. června 2015.

Pozvánka ke stažení.

 

Čas a místo konání kurzu:

5. června 2015, 9:30 – 13:00

Liberec, Svárovská 619, budova VÚTS, a.s.