Informace pro účastníky Sympozia 2016


Cílová skupina

Hlavním cílem Sympozia je výměna zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Sympozium je proto určeno především pracovníkům výzkumu a vývoje, akademickým pracovníkům a studentům VŠ, kteří se zabývají problematikou vzdělávání.

Místo konání

Hlavní jednání Sympozia 17. května 2016 proběhne, již tradičně, v areálu státního zámku Sychrov a doprovodné semináře 18. – 19. května 2016 v Liberci.

Registrace

Registrace na Sympozium je možná do 10. května 2016.

Účastnický poplatek

Vložné je hrazeno v rámci projektu RKO Liberec ERA II. Letošní sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu je tedy ZDARMA.

Doprava a ubytování

Dopravu i ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami.

Příspěvky účastníků

Tradičně je v průběhu sympozia kladen velký důraz na prostor pro výměnu znalostí a zkušeností. Vítány jsou proto příspěvky účastníků k jednotlivým tématům akce.  V případě, že kromě prezentace příspěvku v rámci diskuse má účastník zájem o publikaci příspěvku ve sborníku, je potřebné připravit příspěvek podle pokynů na jeho zpracování. Pokyny pro zpracování příspěvků naleznete zde.

Důležité termíny

10. května 2016              Ukončení registrace

17. května 2016              Hlavní program Sympozia, Sychrov

18. května 2016              Doprovodný seminář I, Liberec

19. května 2016              Doprovodný seminář II, Liberec