Informace pro účastníky


Cílová skupina
Hlavním cílem Sympozia je výměna zkušeností v oblasti rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Sympozium je proto určeno především pracovníkům výzkumu a vývoje, akademickým pracovníkům a studentům VŠ, kteří se zabývají problematikou vzdělávání.

Místo konání
Sympozium proběhne již tradičně v areálu státního zámku Sychrov. Bližší informace  k dispozici zde.

Registrace
Registrace na Sympozium a doprovodné akce do 15. května 2015.

Účastnický poplatek
Standardní účastnický poplatek ve výši 1 210,- Kč (vč. DPH) zahrnuje náklady na celodenní občerstvení, včetně večerní společenské akce, tištěné materiály a další náklady spojené s organizací sympozia. Úhrada poplatku se vztahuje pouze na hlavní program Sympozia a opravňuje účastníky k bezplatné účasti ve všech doprovodných aktivitách. Doprovodné aktivity jsou určeny pouze účastníkům Sympozia a jsou hrazeny z prostředků projektu Regionální kontaktní organizace Liberec – ERA.

Zvýhodněný účastnický poplatek ve výši 968,- Kč (vč DPH) je určen pouze studentům doktorského studia v denní formě.

Doprava a ubytování
Dopravu i ubytování si účastníci zajišťují a hradí sami. Pro zájemce jsme připravili základní přehled ubytovacích kapacit v nejbližsím okolí Sychrova.

Příspěvky účastníků
Tradičně je v průběhu Sympozia kladen velký důraz na prostor pro výměnu znalostí a zkušeností. Vítány jsou proto příspěvky účastníků k jednotlivým tématům akce.  V případě, že kromě prezentace příspěvku v rámci diskuse má účastník zájem o publikaci příspěvku ve sborníku, je potřebné připravit příspěvek podle pokynů na jeho zpracování. Pokyny pro zpracování příspěvků naleznete zde.

Důležité termíny
Seznam veškerých termínů, které je potřeba při registraci a zaslání příspěvků dodržet, je k dispozici zde.