Účastnický poplatek


Standardní účastnický poplatek činí 1 210,-  Kč vč. DPH.

Zvýhodněné vložné ve výši 968,- Kč vč. DPH je určeno pouze studentům doktorského studia v denní formě.

Účasnický poplatek je nutné poukázat na účet organizátora VÚTS, a.s. Svárovská 619, 46001 Liberec XI, IČ: 46709002, DIČ: CZ46709002 nejpozději do 30. 4. 2014.

Pokyny k platbě

Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě.

STANDARNÍ VLOŽNÉ – Registrační poplatek ve výši 1 210,- Kč vč. DPH je nutné poukázat na účet hlavního organizátora (VÚTS, a.s.) u GE Money Bank číslo účtu 46605574/0600 nejpozději do 21. 4. 2014.  Jako variabilní symbol uveďte číslo 201405001. Do zprávy pro příjemce uvěďte své příjmení a název organizace.

ZVÝHODNĚNÉ VLOŽNÉ – Zvýhodněné vložné ve výši 968,- Kč vč. DPH je určeno studentům doktorského studia v denní formě. Jako variabilní symbol uveďte číslo 201405002. Do zprávy pro příjemce uvěďte své příjmení a název organizace.

Účastnický poplatek zahrnuje vložné na hlavní program Sympozia Sychrov dne 6. května 2014. Poplatek se vztahuje i na přednášející. Vložné částečně pokrývá náklady spojené se zajištěním celodenního stravování, dopravy, pronájmu a zpracováním sborníků. Zbylé výdajes pojené s organizací akce a realizací doprovodných seminářů jsou hrazeny z prostředků projektu Regionální kontaktní organizace Liberec.

Doprovodný program je zdarma a je určen POUZE účastníkům hlavního programu Sympozia. Samostatná registrace na doprovodný program není možná.

Zrušení registrace

Pokud dojde ke zrušení rezervace do 30. dubna 2014, má registrovaný nárok na vrácení 50% z částky, která byla poukázána registrovaným účastníkem na účet organizátora. V případě zrušení registrace po 30. dubnu 2014 není na vrácení účastnického poplatku nárok. Je však možné účastnický poplatek převést na náhradního účastníka.

Doklad o zaplacení vložného obdrží účastník u podpisu prezenční listiny před zahájením Sympozia.