Důležité termíny


Důležité termíny pro registraci

15. 5. 2015 Ukončení registrace příspěvků

21. 5. 2015 Ukončení registrace všech účastníků (prodloužený termín)

Termíny pro zaslání příspěvku

Do tří pracovních dnů ode dne, kdy bude doručena registrace, obdrží zájemce o vystoupení s příspěvkem nebo publikaci příspěvku vyjádření o akceptaci navrhovaného tématu pro příspěvek.

V případě, že se jedná o příspěvek do sborníku, musí být doručen elektronicky buď vložením přes on-line formulář (v případě souborů do 1 MB) nebo na email itc@vuts.cz  do 21. 5. 2015 (maximální velikost souboru je 10MB).

Příspěvky doručené po termínu nebo příspěvky, které nedodrží požadovaná pravidla pro formátování nebudou akceptovány.