Ubytování


Ubytování si účastníci Sympozia zajišťují sami, na vlastní náklady.

Ubytovat se můžete buď přímo v hotelu na Sychrově nebo v Liberci. Z Liberce na Sychrov bude v průběhu Sympozia zajištěna přímá autobusová doprava (pouze pro zájemce, kteří zájem o dopravu vyznačí na registračním formuláři). Přehled vybraných ubytovacích kapacit v Liberci: