Jak připravit a realizovat mezinárodní projekt


státní zámek Sychrov
pátek 17. května 2013 od 9:30 do 16:00

Staňte se řešitelem úspěšného mezinárodního projektu

Máte pocit, že je stále obtížnější financovat výzkumné aktivity pouze z národních zdrojů? Uvažujete o tom, že využijete některý z evropských programů na podporu vědy?
Příprava a realizace mezinárodních projektů má svá úskalí a specifika. Na našem semináři se proto od zkušených profesionálů dozvíte praktické rady, jak připravit mezinárodně konkurenceschopný návrh projektu. Zároveň získáte podněty, jak se vypořádat s prostředím multikulturního týmu a jak mezinárodní projekt efektivně řídit, abyste byli schopni splnit cíle stanovené v Grantové dohodě. Zaměříme se také na rizika a základní aspekty financování a reportingu. Problematika bude probírána především v kontextu připravovaného programu Horizon 2020, nicméně získané znalosti lze ve velké míře využít i v dal¨ších programech na podporu mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.

Lektorem kurzu je Mgr. Karolína Řípová.

Podporou přípravy projektových žádostí, řízením a administrací projektů se profesionálně zabývá déle než devět let. Zkušenosti získala v mezinárodních výzkumných organizacích v zahraničí (projektová manažerka v rámci Bruselské kanceláře Helmholtzovy asociace německých výzkumných center), tak i při podpoře přípravy projektových žádostí do 7. Rámcového programu, Strukturálních fondů a Finančních mechanismů EHP a Norska pro klienty, kteří se primárně rekrutují z akademického a neziskového sektoru. Lektorka vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor molekulární virologie a v současné době dokončuje doktorská studia na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Díky spolupráci s odborníky napříč vědními obory, ale i díky vlastnímu akademickému angažmá má lektorka velmi dobrý přehled nejen o potřebách vědecko-výzkumných pracovníků, ale i o praktických manažerských problémech výzkumných organizací při jejich zapojení do projektů mezinárodní spolupráce. V současné době působí jako ředitelka konzultační firmy Grant Garant s.r.o., která se specializuje na poradenství při formulaci, přípravě a administraci mezinárodních výzkumných a inovačních projektů.

Registrace na kurz do 3. května 2013.

Pozvánka na kurz ke stažení.