Kurzy na zakázku


Tisková zpráva – průnik do světa médií!

Tisková zpráva je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jak oslovit média. Pokud ale chcete upoutat zprávou o svém projektu nebo výsledcích výzkumu, je důležité, aby zpráva zaujala a vynikla tak mezi ostatními „tuctovými“ tiskovými zprávami, kterých média denně dostávají stovky. Jak tedy nejlépe oslovit média?

Mediální džungle aneb Věda v médiích jako pud sebezáchovy!

Lidé od médií jsou lidé jako my (vědci), jenže až příliš často nakládají s informacemi dle vlastní úvahy, neradi se opravují a chtějí mít pravdu. Navzdory tomu i s nimi lze spolupracovat a vzájemně si důvěřovat. Na co všechno by ale měl vědec pamatovat, stojí-li tváří v tvář kameře či diktafonu, a s jakými nesnázemi se může setkat, rozhodne-li se poskytnout rozhovor do televize, rozhlasu či novin? Smíme dělat všechno, co umíme? Etické otázky rozvoje přírodních a technických věd. Proč je dobré stát se „expertem“, na kterého se novináři opakovaně obracejí – a jak na to?

Krizová komunikace

Co je krize a krizová komunikace, její specifika a pravidla. Šotek/fáma/akcelerátor krize. Jak fungují média v krizi, co zvyšuje zájem. Co očekávají a na co se soustředí mediální zájem. Pravidlo tzv. „zlaté hodiny“, logika 3×3, STARCC princip, Model 4R, Model 6R + 6O. Využití webu a sociálních médií pro popularizaci vědy.

Jak oslovit generaci tzv. digitálních domorodců?

Proč si nejen média, ale i veřejnost tak oblíbili sociální sítě? Jak to využít v náš prospěch? Co je to občanská žurnalistika (user generated content) a proč už nestačí mít klasickou webovou prezentaci. Zaměříme se na fenomén sociálních médií jako na prostředek k zapojení lidí do světa vašeho projektu nebo práce.

JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT

Lidé jsou placeni nejen za to, že jsou odborníci, ale také za to, že se umí s kolegy dohodnout. Komunikace s druhými je pro nás samozřejmostí. Někdy jí realizujeme automaticky – řídí ji náš vnitřní „autopilot“. Proto si ani neuvědomíme, jestli komunikujeme tím nejefektivnějším způsobem. Na školení „autopilota“ vypneme a zodpovíme si několik důležitých otázek. Kde jsou přednosti a příležitosti mé komunikace? Umím opravdu naslouchat? Jak pracuji s otázkami? Co mohu udělat pro to, abychom se dohodli? Jakou strukturu mají má jednání? Jaký vliv má neverbální komunikace a na co si dát pozor?

Lhaní jako profese aneb jak nenaletět!

Teorie lhaní: tzv. hot spots, Reidova technika, Facial Action Coding System (čili Kódovací systém obličejových aktivit) Paula Ekmana. Naučíme se lépe porozumět významu lží a lhaní. Zaměříme se na signály, které nám mohou prozrazovat, že ten či onen lže. Zlepšíme svoji vnímavost ke svému okolí a dokážeme lépe rozpoznat nesoulad v projevu druhého člověka. Naučíme se, jak reagovat na zjištěné informace a pracovat s nimi. Ukážeme si, proč lidé lžou. A celý workshop bude provázet nejen teorie, ale také praktický nácvik technik odhalování lží.

ASERTIVITA V PRAXI ANEB JAK ZVLÁDNOUT KONFLIKTNÍ SITUACE

Určitě byl každý z nás někdy v životě manipulován. Někdy nám to došlo hned, někdy dodatečně a někdy vůbec. Budete umět rozpoznávat manipulaci a další styly chování. Nemusíme se hned pohádat, když chceme sdělit nepříjemnou věc. Je také dobré vědět kdy hledat kompromis a kdy naopak trvat na svém. Asertivní „ne“ je pro ty, kteří se nechávají přemluvit a poté toho litují. Těšíte se, až budeme zase kritizováni? Naučíme se, jak jí zvládnout. A každodenní téma – zdolávání námitek.

MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE JE VLÍDNÉ TRVÁNÍ NA UZAVŘENÝCH DOHODÁCH

Vlídně trvat na uzavřených dohodách – to zní jednoduše. Obtížně se to však naplňuje. Komplikace nastávají už na začátku, vinou nepřesně zadaného (pochopeného) zadání. Měli bychom rozlišovat mezi úkolováním a delegováním. Se slovem „kontrola“ máme spojeny spíše nepříjemné asociace. Kontrola ale nemusí nutně být negativním zážitkem. I kritika, kterou dáváme, se dá sdělit tak, aby motivovala. Nevěříte? Neměli bychom zapomínat na pochvalu – aneb mnoho užitku za naši oblíbenou cenu. 😉

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE: 1 + 1 = 3 VYUŽÍVEJTE KOUZLO SYNERGIE!

Zdaleka ne všechny pracovní týmy využívají potenciál, který jim týmová spolupráce nabízí. Dobře sestavený a efektivně vedený tým umožňuje svým členům uplatnit své nejlepší schopnosti, podílet se na rozhodování, generovat nové nápady, společně řešit problémy, ale také nést zodpovědnost.

Sofistikovaná „komunikační“ věda aneb i věda si zaslouží být vidět!

Skutečně dokážete prezentovat svůj projekt nebo výzkum efektivně? Už Aristotelés totiž tvrdil, že autor mistrovského projevu musí prezentovat s mimořádnou invencí, zvládnout perfektně organizaci, mít svůj jedinečný styl a především ulehčit svým posluchačům zapamatování si faktů. Co tedy musíte udělat, aby jste vždy své publikum (média) zaujali a jak se dělá 3P prezentace (profesionální – promyšlená – perfektní)?

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI – UMĚNÍ VYČERPAT TÉMA NIKOLI POSLUCHAČE

Téměř každý někdy prezentuje. Bohužel vidíme při prezentacích mnoho prohřešků. Například dochází k nedodržení vymezeného času prezentace nebo zkracování tématu v závěru. Výklad bývá odborný a nesrozumitelný. Časté je odbíhání od tématu nebo příliš mnoho informací. Prezentace mívají špatnou vizuální podporu. Nedojde ke vzbuzení zájmu posluchačů o prezentované téma, když se to v úvodu povede, následně dochází k upadání pozornosti u posluchačů. Cílem tréninku je, aby si posluchači po vašem vystoupení neříkali: „Byla to ztráta času.“ Stejně, jak jste si to mnohokrát po prezentaci řekli Vy.

ZÁKLADY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Nemusíme dostat za úkol postavit most, abychom mohli využít principů projektového řízení. Na to, že je dnes téměř každý zapojen v nějakém projektu, se daří důsledně naplnit zásady řízení projektů spíše výjimečně. Některé pracovní činnosti si samy říkají o to, aby byly řízeny jako projekt. Dělejme to ovšem profesionálně.

 

MS WORD 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS Word, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvují: popis obrazovky oproti verzi 2003; pět způsobů zobrazení dokumentu, uspořádání dokumentu, pravítko, mřížka, …; označování textu; základní formátování, odstavce; tabulátory; základní použití stylů; odrážky a číslování; tabulky, vložení titulku; obrázky, vložení titulku; záhlaví, zápatí, číslování stránek; oddíly; hromadná korespondence; spuštění hromadné korespondence; revize, sledování změn, porovnání dokumentů, tezaurus, překlad, zjištění počtu slov a znaků; zamknutí dokumentu; tisk; práce se soubory – verze MS Office – doc, docx, dot, dotx; klávesové zkratky; text do sloupců; automatické vkládání textu – (obsahy, rejstříky, bibliografie, citace, poznámky pod čarou); a mnoho dalších…

 

MS EXCEL 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS Excel, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvují: vzhled a popis pracovního prostředí MS Excel, rozdíly proti verzi 2003; orientace v sešitu, souřadný systém, nastavení velikosti stránky, okraje; výběr více buněk, práce s buňkami, listy a sešity (adresování, pojmenování buněk a oblastí); kopírování textu v buňkách, vkládání textu, rozdíl mezi vkládání buněk a textu z buňky; otevření a uložení dokumentu, formáty verzí 2003 a 2010, řešení nekompatibility; formátování buněk a textu v buňkách, zalamování textu v buňkách, orientace psaní textu; formát buněk (číslo, datum, čas, měna, procenta); slučování a rozdělování buněk, ohraničení buněk; tvorba grafů; náhled, tisk; psaní vzorců; psaní složených vzorců; nejpoužívanější funkce (suma, sumif, countif, když, subtotal, svyhledat, dnes, měsíc, rok…); automatické formátování dle obsahu buňky (podmíněné formátování); filtry, automatické filtry; zámek sešitu, listu a oblasti; práce s obrázky, diagramy; vkládání externích dat; seskupování, souhrny; kotvení příček; uspořádání oken; užívání datových nástrojů (ověřování zadávaných dat); kontingenční tabulky; závislosti vzorců; textová pole, záhlaví a zápatí, symboly, atd…

 

MS POWERPOINT 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS PowerPoint, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvují:základní principy pro správnou prezentaci; tvorba vlastních šablon a pozadí; animace ve snímku; motivy; přechody mezi snímky, časování; spuštění prezentace ve formátu „pro přednášejícího“; uložení prezentace v různých formátech; tvorba fotoalba; vkládání zvukových záznamů a práce s nimi; vkládání video záznamů a práce s nimi; spuštění prezentace v síti internet; ukládání prezentace – různé možnosti uložení; možnosti tisku – podklady, číslování snímků, záhlaví, zápatí; vkládání poznámek ke snímkům; zobrazení osnovy; WordArt, SmartArt, atd…

 

MS OUTLOOK 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS Outlook, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvujínastavení kategorií pro příchozí/odchozí emaily; vytváření pravidel pro příchozí/odchozí poštu; rozložení zobrazení emailové zprávy; kalendáře – sdílené kalendáře – možnost propojení na google calendar; barevné a zvukové odlišení označených emailů; vytvoření více uživatelských účtů a možnost odesílání/příjímání emailových zpráv z více účtů; archivace emailové schránky – ukládání emailové komunikace na pevný disk PC místo serveru; vložení podpisu atd…

WEBOVÁ ANALYTIKA A GOOGLE ANALYTICS

Na školení se seznámíte se základními i pokročilejšími funkcemi a statistikami bezplatného měřicího nástroje Google Analytics. Naučíte se orientovat v jeho rozhraní a reportech, seznámíte se s pojmy jako návštěva, návštěvník, bounce rate či konverzní poměr. Osvojíte si praktické postupy při běžné práci s reporty. Osaháte si poslední novinky v rozhraní. Dozvíte se o dalších užitečných nástrojích i o obecných principech webové analytiky v širších souvislostech.

PROPAGACE PROJEKTU NA INTERNETU

Lektor představí různé možnosti, které je možné využít pro propagaci projektu na internetu. Důraz přitom klade na neplacené cesty, jako je optimalizace pro vyhledávače, linkbuilding, online PR, využítí sociálních sítí nebo e-mailing. Zmíní se ale i o placených kanálech, zejména PPC reklamě nebo bannerových kampaních. Nezbytnou součástí školení je i stručný úvod do cílů a cílových skupin, použitelnosti a srozumitelnosti webu, sledování návštěvnosti a vyhodnocování výsledků.

 

OPTIMALIZACE WEBU PRO VYHLEDÁVAČE

Školení představí v celé šířce možnosti, jak získávat relevantní návštěvníky z přirozených výsledků fulltextových vyhledávačů, zejména Google a Seznamu. Naučíte se, co je pro úspěch ve vyhledávačích důležité. Zjistíte, jak postavit samotný web správně technicky, strukturálně i obsahově, aby se vyhledávačům líbil. Dozvíte se, co je to budování zpětných odkazů (linkbuilding), proč je důležité pro získání dobrých pozic ve výsledcích hledání a jak na něj.

 

NÁVRH A PŘÍPRAVA WEBU

Na školení se dozvíte, co vše je potřeba řešit při tvorbě nového nebo redesignu stávajícího webu. Společně s lektorem projdete ideální postup návrhu webu, dozvíte se, kterých všech rolí a disciplín se týká. Od webového architekta, specialisty na uživatelské chování a použitelnost, SEO konzultanta, přes grafika, kodéra a programátora, až po copywritera a správce obsahu, marketéra, PR specialistu či linkbuildera. Dozvíte se řadu informací, abyste většinu těchto rolí mohli sami zastávat nebo alespoň efektivně řídit.