Ladislav Daníček


Po ukončení magisterského studia na  Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2007 působil jako správce ICT a programátor e-learningových kurzů ve společnosti PROFIMA EFFECTIVE s.r.o. Od roku 2008 pracoval na Krajském úřadě Zlínského kraje, kde působil na Odboru řízení dotačních programů jako Informační manažer. Od roku 2009 působí jako konzultant ve společnosti Consulting Company Novasoft a.s. Provádí implemnetaci software NovaVoice a podílí se na jeho dalším vývoji. Od roku 2009 působí jako odborný lektor pro oblast školení produktů MS Office ve verzích 2003 – 2013.

Kontaktní informace

Tel: +420 724 775 294

Email: Ladislav.Danicek@seznam.cz

Web: www.danicek.eu

MS WORD 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS Word, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvují: popis obrazovky oproti verzi 2003; pět způsobů zobrazení dokumentu, uspořádání dokumentu, pravítko, mřížka, …; označování textu; základní formátování, odstavce; tabulátory; základní použití stylů; odrážky a číslování; tabulky, vložení titulku; obrázky, vložení titulku; záhlaví, zápatí, číslování stránek; oddíly; hromadná korespondence; spuštění hromadné korespondence; revize, sledování změn, porovnání dokumentů, tezaurus, překlad, zjištění počtu slov a znaků; zamknutí dokumentu; tisk; práce se soubory – verze MS Office – doc, docx, dot, dotx; klávesové zkratky; text do sloupců; automatické vkládání textu – (obsahy, rejstříky, bibliografie, citace, poznámky pod čarou); a mnoho dalších…

MS EXCEL 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS Excel, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvují: vzhled a popis pracovního prostředí MS Excel, rozdíly proti verzi 2003; orientace v sešitu, souřadný systém, nastavení velikosti stránky, okraje; výběr více buněk, práce s buňkami, listy a sešity (adresování, pojmenování buněk a oblastí); kopírování textu v buňkách, vkládání textu, rozdíl mezi vkládání buněk a textu z buňky; otevření a uložení dokumentu, formáty verzí 2003 a 2010, řešení nekompatibility; formátování buněk a textu v buňkách, zalamování textu v buňkách, orientace psaní textu; formát buněk (číslo, datum, čas, měna, procenta); slučování a rozdělování buněk, ohraničení buněk; tvorba grafů; náhled, tisk; psaní vzorců; psaní složených vzorců; nejpoužívanější funkce (suma, sumif, countif, když, subtotal, svyhledat, dnes, měsíc, rok…); automatické formátování dle obsahu buňky (podmíněné formátování); filtry, automatické filtry; zámek sešitu, listu a oblasti; práce s obrázky, diagramy; vkládání externích dat; seskupování, souhrny; kotvení příček; uspořádání oken; užívání datových nástrojů (ověřování zadávaných dat); kontingenční tabulky; závislosti vzorců; textová pole, záhlaví a zápatí, symboly, atd…

MS POWERPOINT 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS PowerPoint, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvují:základní principy pro správnou prezentaci; tvorba vlastních šablon a pozadí; animace ve snímku; motivy; přechody mezi snímky, časování; spuštění prezentace ve formátu „pro přednášejícího“; uložení prezentace v různých formátech; tvorba fotoalba; vkládání zvukových záznamů a práce s nimi; vkládání video záznamů a práce s nimi; spuštění prezentace v síti internet; ukládání prezentace – různé možnosti uložení; možnosti tisku – podklady, číslování snímků, záhlaví, zápatí; vkládání poznámek ke snímkům; zobrazení osnovy; WordArt, SmartArt, atd…

MS OUTLOOK 2003-2013

Kurzy vždy koncipujeme jako vysoce prakticky zaměřené na denní využití aplikace MS Outlook, tudíž po krátkých teoretických ukázkách přichází na řadu samostatná práce na předem připraveých příkladech. Zde je výtah několika kapitol, které v rámci kurzu účastníci absolvujínastavení kategorií pro příchozí/odchozí emaily; vytváření pravidel pro příchozí/odchozí poštu; rozložení zobrazení emailové zprávy; kalendáře – sdílené kalendáře – možnost propojení na google calendar; barevné a zvukové odlišení označených emailů; vytvoření více uživatelských účtů a možnost odesílání/příjímání emailových zpráv z více účtů; archivace emailové schránky – ukládání emailové komunikace na pevný disk PC místo serveru; vložení podpisu atd…