Letní školy 2014


Pro začínající vědce a studenty doktorského studia jsme na letošní léto opět připravili sérii letních škol, v rámci kterých se zaměříme na rozvoj znalostí potřebných pro přípravu a realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů. Naším hlavním cílem je zpřístupnit tuto problematiku především začínajícím vědcům neekonomických oborů.

Co bude obsahem?

Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu je koncipována jako třídenní workshop, v jehož rámci se účastníci postupně seznámí se základními znalostmi, kterými by začínající vědci měli disponovat, aby byli schopni připravit, případně vést, vlastní projekt.  Kromě výkladu jsme pro účastníky připravili řadu praktických úkolů, na kterých si budou moci sami prakticky vyzkoušet probíraná témata. Obsah kurzu bude vždy přizpůsoben znalostem a  potřebám konkrétní skupiny.

Cílová skupina

Letní škola je určena především začínajícím vědcům a studentům doktorského studia. Pokud bude přihlášeno více účastníků než je maximální kapacita kurzu, budou vždy upřednostněni účastníci z této cílové skupiny.

Termíny

19. – 21. srpna 2014, Brno Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu

27. – 28. srpna 2014, Liberec Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu Kapacita letní školy byla naplněna, registrace je uzavřena. 

 

8. – 12. září 2014, Praha Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu

termín bude upřesněn, Ostrava Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu