Mezisektorová spolupráce a podpora inovací


Dovolujeme si pozvat zájemce z řad akademické sféry, výzkumných organizací a průmyslového sektoru na seminář, který proběhne v rámci partnerského setkání INOVACE A TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRŮMYSLOVÝCH FIRMÁCH.

Datum a místo konání akce:

27. května 2015 od 10:00-13:00

v prostorách VÚTS, a.s. Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol I

 

Program semináře:

10:00 – 10:30  Podpora TA ČR pro 4. průmyslovou revoluci (Ing. Rút Bízková, předsedkyně TA ČR)

10:30 – 10:50  Podpora výzkumu, vývoje a inovací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

10:50 – 11:10  Eureka a Eurostar – mezinárodní programy na podporu inovací (Ing. Josef Martinec, národní koordinátor programu EUREKA a Eurostars, MŠMT)

11:00 – 11:30  Nepřímá podpora financování vývoje (Ing. Luděk Hanáček, ředitel, Deloitte Advisory, s.r.o.)

11:30 – 11:50  Horizon 2020 a možnosti podpory inovací v českých firmách (Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.)

11:50 – 12:10  Aktivity České technologické platformy STROJÍRENSTVÍ, o.s. (Doc. Ing. Jaromír Horák, vědecký tajemník Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o. s.)

12:10 – 12:15  Závěrečné shrnutí

12:15 – 13:00  Občerstvení

 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací, o.p.s. , Českou technologickou platformou STROJIRENSTVÍ, o.s. a agenturou pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST.

Účastn na semináři je bezplatná.

 

Registrovat se můžete zde do pondělí 25. května 2015.

Pozvánka ke stažení zde.