Profil lektora – Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.


Do týmu lektorů RKO přibyla nová specialistka Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D. z Academic Writing Lab (Centrum akademického psaní), Vysoká škola báňská – VŠB-TUO.

alena_kasparkovaPo zkušenostech s výukou profesní angličtiny, výukou akademické angličtiny na několika univerzitách a s překlady odborných publikací a článků se Alena Kašpárková věnuje práci s doktorandy a akademiky v oblasti akademického psaní. Podařilo se jí spojit tyto zkušenosti i se zájmem o vědu a výzkum. Na VŠB-TUO založila Academic Writing Lab, prostřednictvím kterého se výsledky lingvistických výzkumů dostávají i mezi ostatní vědce. Za účelem podpory komunikace vědy a výzkumu pořádá workshopy a přednášky v takových souvislostech, které vedou účastníky workshopů ke strategičtějšímu přístupu k ´psaní  článků´ a eliminaci častých chyb.

Centra akademického psaní (Writing Centres) jsou univerzitní instituce, které podporují studenty a akademické pracovníky v oblasti akademické psaní/ publikační činnosti, jak v jejich rodném jazyce, tak v cizím (většinou v angličtině). Vznikla v 60. a 70. letech 20. století na univerzitách v USA, kdy tento model postupně přijaly i mnohé evropské univerzity a dále model přizpůsobují svým potřebám.