Mobilita v Horizon 2020 – aktuální výzvy a příprava projektů


Termín: 11. dubna 2017 10:00 – 13:00 hod.
Místo konání : Liberec, Voroněžská 13, budova Ekonomické fakulty TUL
Lektor: Ing. Radka Pittnerová

Rok 2017 nabízí vědcům dvě zajímavé příležitosti na financování výzkumu v rámci mezinárodní mobility. Jedná se o dvě schémata Horizon 2020 – MC  Individual Fellowship  a Innovative Training Networks (týmy). Výhodou těchto výzev je tematická flaxibilita – základní podmínkou je v podstatě pouze excellentnost výzkumu. K oběma tématům se však váže celá řada specifik, které je nutné znát, pokud má být projekt konkurenceschopný.

Seminář je rozdělen do dvou částí – na úvod se seznámíme s oběma schématy a požadavky na projekty. Druhá část se zaměří na praktickou přípravu projektové žádosti – nejprve u projektů Individual Fellowship a v druhém bloku si nastíníme specifika a odlišnosti pro projekty Innovative Training Networks. Vysvětlíme si specifika jednotlivých typů projektů, finanční pravidla a inspirujeme se v projektech, které uspěly v minulých výzvách.

Jednotliví účastníci mohou po konci semináře konzultovat vlastní projektové záměry nebo si mohou domluvit další individuální konzultace. Zájemcům, kteří se chystají připravovat projekt do některé z těchto výzev nabízíme také možnost bezplatné individuální podpory v průběhu celé realizace projektové přípravy.

Registrace na kurz

Účast na kurzu je bezplatná. Na akci není zajištěno občerstvení.

Pozvánka je ke stažení zde.