Nabídka služeb


Stránky provozuje VÚTS, a.s. ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. v rámci projektů RKO Liberec ERA II a RKO jižní Čechy ERA II.

Regionální kontaktní organizace Liberec a jižní Čechy jsou projekty, jejichž činnost již od roku 2000 podporuje MŠMT v rámci programů EUPRO a EUPRO II. Cílem kontaktních organizací je podporovat české výzkumné týmy a jednotlivce v oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.

Naše služby zahrnují:

  • Dotační audit dle aktuálních potřeb výzkumného týmu / vědce
  • Konzultační podporu při přípravě projektových návrhů se specifickým důrazem na oblast evropských politik, impaktu, excelentnosti projektových záměrů v kontextu Evropského výzkumného prostoru, zpracování implementační části projektu, včetně nastavení systému řízení a kontroly v projektu.
  • Dále jsme schopni poskytnout podporu při autoevaluaci projektových záměrů, plánování rozpočtu projektů a diseminačních aktivit.
  • V případě potřeby pomůžeme s orientací v projektové dokumentaci nebo administrativních procedurách spojených s přípravnou či realizační fází projektu.

Naší hlavní specializací je Horizon 2020, avšak zkušenosti máme i s dalšími programy mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.

Kromě konzultační a poradenské činnosti a informačních seminářů poskytujeme také doplňkové vzdělávání reflektující znalostní potřeby nezbytné pro efektivní přípravu a realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů. Můžete využít buď námi aktuálně organizované kurzy v rámci projektů nebo si objednat některý z doplňkových komerčních kurzů na zakázku.

Zájemcům o naše služby můžeme nabídnout tým zkušených lektorů a konzultantů, který má praktické zkušenosti s plánováním, hodnocením, implementací a řízením projektů.

Máte-li zájem o náš servis, kontaktujte nás prostřednictvím emailu itc@vuts.cz. Více o našich organizacích naleznete na stránkách www.rko-era.cz.