Orientujeme se v grantovém systému – Liberec


Liberec, Voroněžská 13, budova knihovny TUL – přednáškový sál
úterý 8. října 2013 od 9:00 do 13:00

Jaké jsou možnosti podpory vědy, výzkumu a vzdělávání z veřejných prostředků? Jak se v nich rychle zorientovat a vybrat si zdroj financování vhodný právě pro Vaše potřeby?

Odpovědi na tyto otázky získáte v rámci semináře, jehož hlavním cílem je pomoci začínajícím vědecko-výzkumným pracovníkům rychle se zorientovat v dotačním systému a naučit se vyhodnotit, jaké zdroje jsou pro Vás vhodné.
Na semináři se budeme zabývat specifiky financování projektů z veřejných zdrojů, zaměříme se na specifická pravidla vybraných programů a vysvětlíme si, jaké jsou příležitosti a hrozby spojené s financováním výzkumu z těchto zdrojů. Seminář bude kombinovat přednášku s diskusí s účastníky o jejich specifických potřebách financování. Po ukončení hlavní části semináře budou mít zájemci možnost individuálně konzultovat své projektové záměry ve vazbě na možné zdroje jejich financování.
Akce je vhodná především pro začínající vědecko-výzkumné pracovníky. Zkušení vědci si mohou utřídit své stávající znalosti a využít především možnost individuálních konzultací po skončení hlavní části semináře.

Lektor:
Ing. Radka Pittnerová
je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro Rámcové programy EU. Kromě toho se příležitostně věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na problematiku přípravy a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů a finančního řízení projektů. Je členem evropské sítě Enterprise Europe Network. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů (programy na podporu a rozvoj inovací a VaV, programy rozvoje lidských zdrojů a programy mezinárodní spolupráce), aktivně se podílí na řízení a realizaci projektů především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a podpory regionálních inovačních aktivit, působí jako hodnotitel programů OPPA, OP LZZ a OPVK.

Registrace na kurz zde.

Pozvánka ke stažení.