Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu – Brno


19. – 21. srpna 2014,

letní škola určená studentům doktorského studia
a začínajícím vědcům do 34 let.

Útvar transferu technologií VUT v Brně, posluchárna 103, Brno, Kounicova 67a

denně od 9:00 do 16:00

Pro zájemce z řad studentů doktorského studia a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků jsme na letošní rok připravili již pátý ročník letní školy přípravy a řízení projektů.
Jako vždy se budeme věnovat především problematice projektového řízení, v letošním ročníku také zohledníme aktuální vývoj evropské vědy v kontextu programu Horizon 2020.
Kurz má za cíl zlepšit orientaci účastníků v problematice přípravy a řízení vědecko-výzkumných projektů. Je koncipován jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech, na jejichž řešení se podílejí sami účastníci. Kromě dílčích praktických úkolů budou mít účastníci letní školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a zkusit si roli hodnotitele projektů.

Profily lektorů:

Ing. Radka Pittnerová

Je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro Rámcové programy EU. Kromě toho se příležitostně věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na problematiku přípravy a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů a finančního řízení projektů. Je členem evropské sítě Enterprise Europe Network. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů (programy na podporu a rozvoj inovací a VaV, programy rozvoje lidských zdrojů a programy mezinárodní spolupráce), aktivně se podílí na řízení a realizaci projektů především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a podpory regionálních inovačních aktivit, působí jako hodnotitel programů OPPA, OP LZZ a OPVK.

Mgr. Martin Maruniak

 

Pozvánka ke stažení.

Registrační formulář

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do pátku 15. srpna 2014, a to na adresu
rko-era@vutbr.cz. Kapacita semináře je omezena.

Letní škola je organizována v rámci projektu Regionální kontaktní organizace Liberec ERA financovaného z prostředků programu EUPRO II.
Účast na kurzu je zdarma.