Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu – Liberec


27. – 28. srpna 2014,

letní škola určená studentům doktorského studia
a začínajícím vědcům do 34 let.

přednáškový sál VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI

denně od 9:30 do 16:30

 

Kapacita letní školy byla naplněna, registrace je uzavřena. 

„Letní školu pořádáme v souvislosti s velkým zájmem, který byl o kurz v červenci.Vyjma semináře Martina Maruniaka je tedy škola obsahově stejná. Využijte tedy mimořádné možnosti účasti na letní škole, pokud se na Vás v červenci nedostalo“

Pro zájemce z řad studentů doktorského studia a začínajících vědecko-výzkumných pracovníků jsme na letošní rok připravili již pátý ročník letní školy přípravy a řízení projektů.
Jako vždy se budeme věnovat především problematice projektového řízení, v letošním ročníku také zohledníme aktuální vývoj evropské vědy v kontextu programu Horizon 2020.
Kurz má za cíl zlepšit orientaci účastníků v problematice přípravy a řízení vědecko-výzkumných projektů. Je koncipován jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech, na jejichž řešení se podílejí sami účastníci. Kromě dílčích praktických úkolů budou mít účastníci letní školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a zkusit si roli hodnotitele projektů.

Profily lektorů:

Ing. Radka Pittnerová

Je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro Rámcové programy EU. Kromě toho se příležitostně věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na problematiku přípravy a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů a finančního řízení projektů. Je členem evropské sítě Enterprise Europe Network. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů (programy na podporu a rozvoj inovací a VaV, programy rozvoje lidských zdrojů a programy mezinárodní spolupráce), aktivně se podílí na řízení a realizaci projektů především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a podpory regionálních inovačních aktivit, působí jako hodnotitel programů OPPA, OP LZZ a OPVK.

 

Pozvánka ke stažení

Letní škola je organizována v rámci projektu Regionální kontaktní organizace Liberec ERA financovaného z prostředků programu EUPRO II.
Účast na kurzu je zdarma.

 

Čas a místo konání kurzu:

27.-28. srpna 2014 od 9:30 do 16:30 hod.

Liberec, Svárovská 619, Liberec XI, budova VÚTS, a.s.(průmyslová zóna Sever)