Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu – Sychrov


27. – 29. srpna 2013,

letní škola určená studentům doktorského studia
a začínajícím vědcům do 34 let.

zámek Sychrov

denně od 9:30 do 16:30

Naše letní škola navazuje na předchozí tři ročníky, které jsme úspěšně realizovali v Ostravě.
Pro rok 2013 jsme naši letní školu rozšířili do dalších tří regionů, abychom ji zpřístupnili širší skupině zájemců (včetně Prahy).
Letní škola má za cíl umožnit začínajícím vědcům zorientovat se v problematice vědecko-výzkumných projektů a jejich řízení.
Kurz je koncipován jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech, na jejichž řešení se podílejí sami účastníci.
Kromě dílčích úkolů, souvisejících s jednotlivými probíranými tématy, budou mít účastníci letní školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a vyzkoušet si roli hodnotitele projektů.

Letní škola je organizována v rámci projektu Regionální kontaktní organizace Liberec ERA financovaného z prostředků programu EUPRO II.
Účast na kurzu je zdarma.

Profily lektorů:

Ing. Radka Pittnerová

Je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro Rámcové programy EU. Kromě toho se příležitostně věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na problematiku přípravy a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů a finančního řízení projektů. Je členem evropské sítě Enterprise Europe Network. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů (programy na podporu a rozvoj inovací a VaV, programy rozvoje lidských zdrojů a programy mezinárodní spolupráce), aktivně se podílí na řízení a realizaci projektů především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a podpory regionálních inovačních aktivit, působí jako hodnotitel programů OPPA, OP LZZ a OPVK.

 

Seminář je koncipován tak, aby vlaková doprava z Liberce na Sychrov časově odpovídala začátku letní školy.

Přehled hotelů a penzionů v Liberci pro případné ubytování.

 

Pozvánka ke stažení.

Registrace na Letní školy