Letní škola pro doktorandy v Liberci


Chcete si vyzkoušet přípravu projektu včetně rozpočtu? Rádi byste efektivně prezentovali svou práci ať už na konferenci nebo formou článku? Máte zájem doplnit si znalosti z oblasti projektového managementu a ochrany práv duševního vlastnictví?

 • Kdy: 10. – 14. července 2017 denně od 9:30 do 16:30 hodin
 • Kde: Zasedací místnost EF TUL, Voroněžská 13, Liberec
 • Lektoři: Ing. Radka Pittnerová, Mgr. Martin Maruniak, Ing. Eva Křováková, Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.

Letošní ročník letní školy v Liberci se zaměří na celou škálu tzv. přenositelných kompetencí, kterými by měl disponovat absolvent doktorského programu, pokud chce zvýšit své šance na kariérní rozvoj. Kromě projektového a finančního řízení se budeme zabývat také problematikou ochrany práv duševního vlastnictví, naučíme se, jak dobře komunikovat a prezentovat  ve vědě a nezapomeneme ani na dovednosti a znalosti nezbytné pro úspěšné publikování vědeckých článku v angličtině.

Naše letní školy jsou vždy spojením výkladu a praktických úloh. Takže se nemusíte bát, vše si vyzkoušíte na vlastní kůži pod vedením lektorů, kteří mají ve svých oborech mnohaletou praxi.

 

Program

Pondělí 10. července 2017 od 9:30 do 16:30 hodin

 • Dotace a zdroje financování vědy; specifická terminologie a požadavky na kompetence začínajících vědců;
 • Píšeme projekt – základy projektového řízení (výsledek, výstup, cíl a záměr projektu a další základní prvky projektového řízení);
 • Zadání samostatné týmové práce na tréninkovém projektovém návrhu.

Úterý 11. července 2017 od 9:30 do 16:30 hodin

 • Jak chránit výsledky svého výzkumu a neporušit práva jiných (včetně orientace v informačních zdrojích a práci s nimi);
 • Píšeme projekt II – plán činností v projektu; zadání domácí práce na vlastním projektu.

Středa 12. července 2017 od 9:30 do 16:30 hodin

Čtvrtek 13. července 2017 od 9:30 do 16:30 hodin

 • Komunikační dovednosti ve vědě – prezentace a vystupování na veřejnosti, komunikace v projektovém týmu (řešení konfliktů a afektivní komunikace) – na kurzu se zaměříme na dovednosti vědců spojené se schopností prezentovat informace a zaujmout cílovou skupinu (ať už to je obecenstvo na konferenci, studenti na přednášce nebo kolegové na poradě). V další části se budeme věnovat komunikaci v projektovém týmu, jejím potenciálním rizikům a tomu, jak řešit konflikty a krizové situace. Teoretické informace budou doplněny praktickými příklady a především úkoly, na kterých si účastníci budou moci jednotlivá témata vyzkoušet.
 • Příprava prezentace vlastních projektů.

Pátek 14. července 2017 od 9:30 do 15:00 hodin

 • Finanční gramotnost pro vědce – to nejdůležitější z financí, co musíte znát pro financování vědy i psaní projektových žádostí (mzdy, cestovné, nákup zboží a služeb, legislativa) – vysvětlíme si, s jakými typy výdajů budeme v projektech počítat, jak tyto typy výdajů fungují, jaké výhody i nevýhody nám mohou v projektu přinést. Celá řada témat bude prakticky vyzkoušena na příkladech – spočítáme si personální výdaje projektu, včetně člověkoměcíců, odhadneme celkové náklady projektu a hlavně si vysvětlíme cokoliv kolem financí, čemu účastníci nebudou rozumět.
 • Vyhodnocení a diskuse o projektech účastníků

 

Cílová skupina:

Letní škola je určena studentům doktorského studia. Ostatním zájemcům je určen kurz Jak psát a řídit projekt ve vědě a výzkumu v termínu 3. a 4. července 2017.

 

Registrace:

Registrovat se můžete zde do naplnění kapacity. Účast na letní škole je pro cílovou skupinu ZDARMA. Registrujte se proto včas.