Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu – Brno


13. – 15. srpna 2013,

letní škola určená studentům doktorského studia
a začínajícím vědcům do 34 let.

Brno, Kounicova 67 a, Útvar transferu technologií VUT v Brně posluchárna č. 103
denně od 9:00 do 16:00

Kapacita semináře byla naplněna.

Se zkušenými odborníky si prakticky vyzkoušíte, co vše obnáší příprava a realizace vědecko-výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Letní škola má za cíl umožnit začínajícím vědcům zorientovat se v problematice vědecko-výzkumných projektů a jejich řízení.

Kurz je koncipován jako interaktivní seminář postavený, kromě odborného výkladu, na případových studiích z reálného prostředí a praktických úkolech, na jejichž řešení se podílejí sami účastníci.

Kromě dílčích úkolů, souvisejících s jednotlivými probíranými tématy, budou mít účastníci letní školy příležitost vyzkoušet si samostatnou přípravu projektového návrhu a vyzkoušet si roli hodnotitele projektů.
Letní škola je organizována v rámci projektu Regionální kontaktní organizace jižní Morava ERA financovaného z prostředků programu EUPRO II.
Účast na kurzu je zdarma.

Profily lektorů:

Ing. Radka Pittnerová

Je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro Rámcové programy EU. Kromě toho se příležitostně věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na problematiku přípravy a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů a finančního řízení projektů. Je členem evropské sítě Enterprise Europe Network. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů (programy na podporu a rozvoj inovací a VaV, programy rozvoje lidských zdrojů a programy mezinárodní spolupráce), aktivně se podílí na řízení a realizaci projektů především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a podpory regionálních inovačních aktivit, působí jako hodnotitel programů OPPA, OP LZZ a OPVK.

Mgr. Martin Maruniak (kliknětě na jméno pro přechod na podrobný profil lektora)

 

Pozvánka ke stažení.

Registrace na Letní školy