Presenting at a Conference in English


16. listopadu 2017,

KURZ JE Z TECHNICKÝ DŮVODŮ ZRUŠEN –  nový termín až v průběhu 2018

 

Program

Pro všechny zájemce, kteří chtějí zlepšovat své komunikační dovednosti nezbytné pro úspěšnou vědeckou kariéru jsme tentokrát připravili seminář zaměřený na prezentování v angličtině.

Na kurzu se naučíme, jak se na prezentaci dobře připravit, jaké fráze jsou pro nás užitečné i jak reagovat na otázky posluchačů. V praktické části kurzu si vyzkoušíte svou vlastní 10minutovou prezentaci, včetně otázek publika a možných odpovědí. Kromě této zkušenosti si odnesete také zpětnou vazbu kolegů z tréninku a budete vědět, na čem je třeba ještě zapracovat. Pro budoucí prezentace se Vám také budou hodit užitečné rady lektora a databáze užitečných frází. Trénink probíhá v angličtině a je vhodný pro studenty doktorského studia a akademiky od jazykové úrovně B1. Podmínkou účasti není následná účast na konferenci, účastníci si mohou nacvičit jakékoli téma v angličtině.

 

Osnova kurzu

  1. Kdo je mé publikum a co je cílem mé prezentace?
  2. Hlavní myšlenka prezentace a kostra prezentace
  3. Příprava je základ + užitečné fráze
  4. Questions & Answers – co když se mě někdo na něco zeptá?
  5. Simulace konference – 10minutové prezentace účastníků
  6. Zpětná vazba lektora a účastníků

Cílová skupina: doktorandi, vědci a akademičtí pracovníci.

Lektor: Alena Kašpárková

 

Série je pro vědecko-výzkumné pracovníky a doktorandy ZDARMA.

Na akci není zajištěno občerstvení.