Prezentace účastníků


Odborníkům, kteří chtějí představit své vzdělávací a podpůrné produkty produkty  a nabídnout je k využití dalším zájemcům z řada akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, nabízíme možnost vystoupit s příspěvkem v rámci hlavního programu Sympozia v úterý 14. května 2013.

Představeny mohou být pouze produkty, které jsou k dalšímu užití nabízeny zdarma a jejichž vznik byl financován v rámci aktivit OP VK  (osy 2.2, 2.3 a 2.4) nebo VaVpI.

Produkty mohou být prezentovány buď v rámci přednášky nebo je možné zajistit jejich distribuci v průběhu akce. Délka přednášky je maximálně 30 minut. V případě, že máte zájem o prezentaci výstupu již ukončeného nebo běžícího projektu, zašlete nám, prosím, vyplněný registrační dotazník na email itc@vuts.cz.  O zařazení Vaší prezentace do programu Vás budeme informovat do dvou dnů od přijetí přihlášky. Organizační výbor Sympozia si vyhrazuje právo výběru příspěvků, které budou zařazeny do programu.