Profil lektora – Ing. Radka Pittnerová


Radka Pittnerová je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro Rámcové programy EU. Kromě toho se  věnuje lektorské činnosti v kurzech zaměřených na problematiku přípravy a řízení projektů financovaných z veřejných zdrojů a finančního řízení projektů.. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů (programy na podporu a rozvoj inovací a VaV, programy rozvoje lidských zdrojů a programy mezinárodní spolupráce), aktivně se podílí na řízení a realizaci projektů především v oblasti rozvoje lidských zdrojů, mezinárodní spolupráce a podpory regionálních inovačních aktivit, má zkušenosti s hodnocením projektů financovaných z programů OPPA, OP LZZ, OPVK, 7. Rámcový program EU a Horizon 2020. Aktuálně se zaměřuje také na mentoring začínajících vědců v oblasti přípravy projektových žádostí a řízení projektů.