Program Sympozia 2016


Hlavní program 17. května 2016, zámek Sychrov, Alainův sál

9:30 – 10:00     Registrace

 

Blok 1 Aktuální trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů

10:00 – 11:30     Akademický kapitalismus a lidské zdroje,

                              Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.

11:30 – 12:15     Iniciativy CEITEC v oblasti rozvoje lidských zdrojů,

                             Mgr. Jiří Nantl, LL.M., Středoevropský technologický institut

12:15 – 13:15     přestávka na oběd

 

Blok 2 Kariéra ve vědě

13:15 – 14:15     Hledání dynamické rovnováhy,

                             Ing. Anna Mittnerová, Ing. Lenka Honetschlägerová, Ph.D., VŠCHT

14:15 – 15:00     Mezinárodní mobilita v kariéře vědce,

                             Ing. Manuel Acosta, Ph.D., Czechglobe – Ústav výzkumu globální změny, v.v.i.

15:00 – 15:20     přestávka

 

Blok 3 Kompetence pro sektorovou mobilitu

15:20 – 15:40     Student Business Club – podpora podnikatelských kompetencí,

                             Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

15:40 – 16:00     Plánování kariérního rozvoje ve vědě a on-line nástroje,

                              Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.

16:00 – 16:30     Diskuse a ukončení akce

 

Doprovodné semináře

18. května 2016, budova Ekonomické fakulty, Voroněžská 13, Liberec

10:00 – 16:00    Seminář Sofistikovaná komunikační věda pro vědce

                             Mgr. Martin Maruniak

19. května 2016, budova VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec (průmyslová zóna Sever)

10:00 – 16:00    Seminář Jak efektivně využívat nástroje Google pro vědeckou práci *

                             Ing. Ladislav Daníček

  * Na seminář Jak efektivně využívat nástroje Google pro vědeckou práci si prosím, přineste vlastní notebook.

                                                                                                                         REGISTRACE >>