Program 6. května 2014


9:30 – 9:35          Úvod

9:35 – 10:15        Lidské zdroje v kontextu programu Horizon 2020,
Ing. Radka Pittnerová, Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s.

10:15 – 10:45      Projekt VTEC – partnerská síť zachraňující životy,
10:45 – 11:15      Spin-off, efektivní šíření znalostí a inovací
Doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

10:40 – 11:00      Aplikace evropského vzdělávacího modelu TTM
Mgr. et Mgr. Hana Kosová, ILA, s.r.o.

11:00 – 11:30      Přestávka, animované filmy s tematikou ochrany práv k duševnímu vlastnictví

11:30 – 11:50      Výukový program pro začínající vědce,
Mgr. Radka Filipčíková, Mudr. Petr Hubáček, Univerzita Palackého v Olomouci

11:50 – 12:10      Koncept Digitálního podniku a PLM
Doc. Ing. Václav Votava, CSc., Západočeská univerzita v Plzni

12:10 – 12:30      Webová řešení projektů NAKLIV a PARTSIP, Národní klastr informačního vzdělávání,
Mgr. Jan Zikuška, Masarykova univerzita

12:30 – 13:30      Oběd

13:30 – 13:50      Portál NANOcontact,
Mgr. Jan Čech, Masarykova univerzita

13:50 – 14:10      Otevřená věda – Akademie věd ČR hledá mladé vědce
Mgr. Michaela Žaludová, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

14:10 – 14:20      Podpora uměleckého vzdělávání
Mgr. et Mgr. Markéta Koptová, Ph.D.

14:20 – 14:50      Přestávka

14:50 – 15:00      Sociální podnikání – šance pro 3. Tisíciletí,
Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

15:00 – 15:20      Udržitelnost prostřednictvím tvorby a realizace projektů
Ing. Jiří Schneider, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

15:20 – 15:40      Inteligentní multimediální e-learningový portál
RNDr. Klára Císařová, Ph.D., Ing. Igor Kopetschke, Technická univerzita v Liberci

15:40 – 16:00      Nová média ve výuce
PaedDr. Irena Vlčková, Technická univerzita v Liberci

 


* Změna programu vyhrazena