Registrace letní škola 2015 – termín pouze pro doktorandy


My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

Pokud zájemce o účast v kurzu nesplňuje podmínku interního doktorského studia, je nezbytné vyplnit pole „motivace k účasti“. V případě volné kapacity budou akceptovány také přihlášky externích doktorandů. V tomto případě je nezbytnou podmínkou aktuální působení ve výzkumné nebo akademické instituci, dosud neobhájený titul Ph.D. a maximálně šest let od zahájení studia.

Zrušení registrace:

Z důvodu omezené kapacity nás prosím v případě, že se nebudete moci akce zúčastnit včas informujte na itc@vuts.cz, volné místo nabídneme dalším zájemcům.