Registrace Sympozium 2015


My Fieldset
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

Informace pro platbu registračního poplatku

STANDARDNÍ VLOŽNÉ

Registrační poplatek ve výši 1 210,- Kč vč. DPH je nutné poukázat na účet hlavního organizátora (VÚTS, a.s.) u GE Money Bank číslo účtu 46605574/0600 nejpozději do 21. 5. 2015.  Jako variabilní symbol uveďte číslo 201505001. Do zprávy pro příjemce uvěďte své příjmení a název organizace.

ZVÝHODNĚNÉ VLOŽNÉ

Zvýhodněné vložné ve výši 968,- Kč vč. DPH je určeno pouze studentům doktorského studia v denní formě po dobu registrace do 2. 5. 2015. Jako variabilní symbol uveďte číslo 201505001. Do zprávy pro příjemce uvěďte své příjmení a název organizace.

Storno podmínky registrace naleznete zde.