Sympozium 2014


Sedmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2014 proběhne v termínu od  6. do 7. května 2014 v prostorách státního zámku Sychrov.

Hlavní program sympozia proběhne v úterý 6. května v zámecké galerii. Na středu 7. května jsme připravili nabídku čtyř doprovodných seminářů.

V letošním roce si sympozium klade za cíl reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020. Proto jsou mezi hlavními odbornými tématy, na které se v chceme zaměřit především, následující oblasti související s problematikou rozvoje lidských zdrojů v kontextu Evropského výzkumného prostoru:
                 sektorová a mezinárodní mobilita,
                 vzdělávání v oblasti managementu dat a
                 podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání.

Nově sympozium nabízí v rámci hlavního programu v úterý 6. května dvě odpolední sekce:

  1. sekce Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu v praxi
  2. sekce Platformy, sítě a networking v Horizon 2020

V rámci první sekce budou mít účastníci příležitost seznámit se s vybranými projekty zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů, s jejich praktickými dopady a úspěchy. Druhá sekce je orientována na orientaci v problematice partnerských sítí podporovaných v aktivitách programu Horizon 2020 (typy sítí v jendotlivých pilířích, existující sítě, forma podpory a možnosti zapojení do stávajících sítí).

Dominantním tématem sympozia je Horizon 2020 a možnosti jeho využití v českém výzkumné prostředí, proto také doprovodné semináře ve středu 7. května 2014 jsou zaměřeny především na témata související s mezinárodními projekty, networkingem a kvalitou výzkumu. Zájemci si mohou vybrat jeden za čtyř seminářů:

Jak připravit a realizovat projekt v Horizon 2020, 9:30 – 15:00
Virtuální profesní sítě jako nástroj networkingu, 9:30 – 15:00
Horizon 2020 – praktický úvod pro začátečníky, 9:30 – 13:00
Kvalita dat v socioekonomickém výzkumu, 9:30 – 13:00

Doprovodné semináře jsou určeny pro účastníky hlavního jednání sympozia.

Standardní účastnický poplatek činí 1 210,-  Kč vč. DPH. Zvýhodněné vložné ve výši 968,- Kč vč. DPH je určeno pouze studentům doktorského studia v denní formě nebo ostatním účastníkům v případě včasné registrace do 31. 3. 2014. Více informací zde.

Kompletní informace pro účastníky Sympozia 2014

Registrace

Pozvánka ke stažení