Sympozium 2015


Osmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2015 proběhl ve čtvrtek
28.  května 2015 v prostorách státního zámku Sychrov.

 

Zajímavá prezentace výzkumu Doktorandi 2014 docenta Fischera a kolegyně doktorky Vltavské je ke stažení zde.

 

 Hlavní program sympozia proběhne ve čtvrtek 28. května v zámecké galerii státního zámku Sychrov.

V letošním roce si sympozium klade za cíl reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020. Hlavní tematické oblasti, v jejichž rámci je možné na sympoziu prezentovat příspěvky, jsou proto následující:

začínající vědecko-výzkumní pracovníci a jejich perspektivy,
sektorová a mezinárodní mobilita,
vzdělávání v oblasti vědy a výzkumu,
podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání.             

Cílem akce je, již tradičně, podpora odborné diskuse a navázání odbodné spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů v akademické a výzkumné sféře. Kromě informací o aktuálním vývoji programu OP VVV vystoupí přednášející také s příklady dobré praxe a výsledky výzkumů zaměřených na oblast vzdělávání doktorandů. V odpoledním programu bude prostor pro příspěvky účastníků, odbornou diskusi, výměnu zkušeností a inspiraci pro nově připravované projekty.

Zájemci se mohou zúčastnit bezplatného doprovodného semináře Hodnocení VaV projektů financovaných z veřejných zdrojů. Doprovodný seminář původně plánovaný na  pátek 29. května 2015 proběhne, z technických důvodů, v náhradním termínu v pátek 5. června 2015 v budově VÚTS, a.s. Svárovská 619, Liberec (průmyslová zóna Sever).

Standardní účastnický poplatek činí 1 210,-  Kč vč. DPH se vztahuje pouze na účast na účast na hlavním programu sympozia ve čtvrtek 28. května 2015. Zvýhodněné vložné ve výši 968,- Kč vč. DPH je určeno pouze studentům doktorského studia v denní formě v případě včasné registrace do 2. 5. 2015.  Účast na doprovodném semináři je zdarma. Více informací zde.

 

Program

Kompletní informace pro účastníky Sympozia 2015

Registrace

Pozvánka ke stažení