Tématické zaměření Sympozia 2015


Hlavními odbornými tématy sympozia pro rok 2015 jsou:

začínající vědecko-výzkumní pracovníci a jejich perspektivy,
sektorová a mezinárodní mobilita,
vzdělávání v oblasti vědy a výzkumu,
podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání.

S ohledem na skutečnost, že sympozium slouží především k výměně zkušeností a další inspiraci k práci v oblasti lidských zdrojů, vítány jsou samozřejmě i další příspěvky, které souvisejí s problematikou rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a které mohou být pro účastníky sympozia inspirací a obohacením.