Tématické zaměření


Rok 2014 znamená pro české výzkumné prostředí nejen přechod mezi dvěma programovacími obdobími strukturálních fondů, ale zároveň se jedná také o milník, v kterém byl zahájen evropským program Horizon 2020. Jeho prosřednictvím má být podpořen další rozvoj Evropského výzkumného prostoru.

Horizon 2020 navazuje na řadu již realizovaných či běžících evropských iniciativ a je tedy důležité, aby české výzkumné týmy včas rozhodli o své potenciální strategii zapojení do tohoto programu.

Proto jsme se rozhodli letošní ročník sympozia směřovat tematicky především k oblastem, které souvisejí s mezinárodním vědecko-výzkumným partnerstvím a problematikou rozvoje lidských zdrojů v kontextu mobility a to jak mezinárodní, tak i sektorové.

Hlavními odbornými tématy sympozia pro rok 2014 jsou:

                 sektorová a mezinárodní mobilita,
                 vzdělávání v oblasti managementu dat a
                 podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání.

S ohledem na skutečnost, že sympozium slouží především k výměně zkušeností a další inspiraci k práci v oblasti lidských zdrojů, vítány jsou samozřejmě i další příspěvky, které souvisejí s problematikou rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu a které mohou být pro účastníky sympozia inspirací a obohacením.