Ubytování – Sympozium 2015


Ubytování si účastníci Sympozia zajišťují sami, na vlastní náklady.

Ubytovat se můžete buď přímo v hotelu na Sychrově nebo v Liberci.

Přehled vybraných ubytovacích kapacit v Liberci: