Účastnický poplatek – Sympozium 2015


Standardní účastnický poplatek činí 1 210,-  Kč vč. DPH.

Zvýhodněné vložné ve výši 968,- Kč vč. DPH je určeno pouze studentům doktorského studia v denní formě.

Účasnický poplatek je nutné poukázat na účet organizátora VÚTS, a.s. Svárovská 619, 46001 Liberec XI, IČ: 46709002, DIČ: CZ46709002 nejpozději do 2. 5. 2015 pro zvýhodněné vložné a do 15. 5. 2015 pro standardní vložné.

 

Pokyny k platbě

Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové doklady budou vystaveny na místě.

STANDARNÍ VLOŽNÉ – Registrační poplatek ve výši 1 210,- Kč vč. DPH je nutné poukázat na účet hlavního organizátora (VÚTS, a.s.) u GE Money Bank číslo účtu 46605574/0600 nejpozději do 15. 5. 2015.  Jako variabilní symbol uveďte číslo 201505001. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a název organizace.

ZVÝHODNĚNÉ VLOŽNÉ – Zvýhodněné vložné ve výši 968,- Kč vč. DPH je určeno studentům doktorského studia v denní formě. Jako variabilní symbol uveďte číslo 201505001. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a název organizace.

Účastnický poplatek zahrnuje vložné na hlavní program Sympozia Sychrov dne 28. května 2015. Poplatek se vztahuje i na přednášející. Vložné částečně pokrývá náklady spojené se zajištěním celodenního stravování, pronájmu a zpracováním sborníků.

Doprovodný program je zdarma a je určen POUZE účastníkům hlavního programu Sympozia. Samostatná registrace na doprovodný program není možná.

Zrušení registrace

Pokud dojde ke zrušení rezervace do 15. května 2015, má registrovaný nárok na vrácení 50% z částky, která byla poukázána registrovaným účastníkem na účet organizátora. V případě zrušení registrace po 15. květnu 2015 není na vrácení účastnického poplatku nárok. Je však možné účastnický poplatek převést na náhradního účastníka.

Doklad o zaplacení vložného obdrží účastník u podpisu prezenční listiny před zahájením Sympozia.