Umění kvalitního výzkumu


státní zámek Sychrov
středa 15. května 2013 od 9:30 do 16:00

Dotazníkový průzkum je nejen zdrojem dat pro analýzu potřeb cílových skupin, ale často také slouží jako nástroj k hodnocení úspěšnosti realizovaných aktivit.
Dotazník nám v projektech umožní získat celou řadu podnětných informací. To vše za předpokladu, že je dotazníkový výzkum kvalitně naplánován a realizován.

Praktický seminář vedený ředitelkou výzkumu agentury SC&C Mgr. Janou Hamanovou nabídne všem zájemcům o problematiku sběru a vyhodnocování dat, profesionální rady, jak získat a interpretovat data, která potřebujete.

Program workshopu
– kvantitativní výzkum jako nástroj získání poznání a zpětné vazby
– etika výzkumu
– sběr dat jako významná část výzkumu a jeho hlavní metody
– dotazník – zásady a tipy
– vztah dotazníku a datového souboru (typ proměnných a typ možných analýz)
– interpretace a prezentace dat

Lektorkou kurzu je Mgr. Jana Hamanová.

Registrace na kurz do 10. května 2013.

 

Pozvánka na kurz ke stažení.